Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

bg10
 

Писмените преводи осъществявани от „ОЦ ЕС България” са изцяло в съответствие с нашите високи стандарти, които изискват коректност, точност и професионално отношение към клиента.

         

Общи условия: 

     
>blank10

Минималната поръчка е една страница: 1800 знака (включително интервалите);

>blank10

Стойността на поръчката се изчислява на база брой страници от готовия превод, а не от оригиналния текст предоставен ни от клиента;

>blank10

Цените включват превод от заклет преводач, подпис на заклет преводач, редакция на фактологически грешки, всичко това изписано на фирмена бланка и с печат;

>blank10

При обемна поръчка (над 50 страници) или дълготрайно сътрудничество се правят отстъпки по договаряне.

         

Съобразно критериите в областта на преводите ние делим езиковите групи на четири основни:

Първа езикова група   Английски, Немски, Френски, Руски, Испански, Италиански;
Втора езикова група  

Гръцки, Румънски, Сръбски, Македонски, Хърватски, Полски, Турски, Украински, Чешки, Словашки;

Трета езикова група   Арабски, Португалски, Унгарски, Холандски, Словенски, Шведски, Датски, Норвежки, Албански, Естонски, Азербайджански (Азерски);
Четвърта езикова група   Иврит, Японски.
       
Срокове:      

1.blank10

Стандартният срок за изпълнение на писмен превод е 3 работни дни, за обем до 30 страници; при превод с обем над 30 страници, срокът за изпълнение на поръчката се удължава в зависимост от обема и сложността на текста.

2.blank10

При бърза поръчка, срокът за изпълнение е 24 часа, за обем на текст до 15 страници.

3.blank10

При експресна поръчка, срокът за изпълнение е 6 работни часа, за обем на текст до 5 страници.

         

Видът на информацията и сложността на превода разделя преводите на четири тематични групи:

 
Бланкови документи
  официални удостоверения – акт за раждане, брачно свидетелство, удостоверение за сключване на брак в чужбина, за семейно положение и имотно състояние, за развод, кръщелни свидетелства, за идентичност на имена, смъртен акт и др.

Първа група – превод на лични, служебни документи и текстове с обща тематика

  академични документи – дипломи за основно, средно и висше образование, приложения към дипломи, ученически и академични справки, уверения, служебни бележки и др.;
  официални удостоверения – уверение, декларация, препоръка, удостоверение за регистрация на фирма, актуално състояние, свидетелство за съдимост, свидетелство за професионална квалификация, разред, служебни бележки, трудови книжки, военни книжки, , пълномощни на физически и юридически лица и др.;
  неофициални документи - писма, автобиографии, молби, кореспонденция и др.
Втора група – превод на текстове с икономическа и финансова тематика
  маркетингови, счетоводни, банкови и нотариални документи, сертификати за качество, човешки ресурси, банкови справки, референции, извлечения, фактури, оферти, рекламни материали и др.

Трета група - превод на текстове с техническа и специализирана тематика

 

превод на текстове с медицинска, юридическа и застрахователна насоченост, решения на съда, договори, художествена литература и др.

         

Устен превод

     
  „ОЦ ЕС България” предлага на своите клиенти възможността да използват висококвалифицираните ни преводачи в случаи:
 
-

когато им се налага да се провеждат официални и неофициални срещи, където една или две от страните не ползва български;

-

на частни посещения в България на чужденци с цел запознаване с икономическата обстановка, бизнес преговори и всякакъв вид работни мероприятия;

-

на придружаване и асистиране при частни посещения на чужденци в България с цел закупуване на имот, туризъм и други ситуации, които налагат познаване на обстановката и езика;

-

на провеждане на международни конференции в България и всякакъв вид интернационални форуми.

         
  „ОЦ ЕС България” предлага симултанен, консекутивен и превод при придружаване:
 

Симултанен

 

Превод от кабина в момента на говоренето. Извършва се от екип от двама преводачи.

 

Консекутивен

 

Превод с изчакване при преговори и семинари. Извършва се от един или екип от двама преводачи, в зависимост от естеството на работата.

 

Превод при придружаване

 

Придружаване и асистиране при пътуване, огледи, преговори и други ситуации, които налагат познаване на обстановката и езика.

         
Времето, в което преводачът е ангажиран от клиента, се включва в цената, независимо дали има същински превод.
 
iso10tuv-nord10